تمپلیت چندزبانه کنترل پنل پرتال لایفری نسخه ۶٫۱٫۱

800,000 تومان تومان

توضیحات

تمپلیت چندزبانه کنترل پنل پرتال لایفری نسخه ۶٫۱٫۱ مناسب برای استفاده چپ چین و راست چین میباشد که به طور همزمان میتوان از پرتال استفاده کرد.

به کمک این تمپلیت میتوانیم از پرتال به صورت چندزبانه استفاده کنیم.

تم راست چین یا فارسی کنترل پنل به صورت زیر:

کنترل پنل لایفری چندزبانه نسخه 6.1.1

کنترل پنل لایفری چندزبانه نسخه ۶٫۱٫۱

و در حالت لاتین یا چپ چین، کنترل پنل پرتال به صورت زیر دیده میشود:
کنترل پنل لایفری چندزبانه نسخه 6.1.1

کنترل پنل لایفری چندزبانه نسخه ۶٫۱٫۱

ارسال در :
سفارش هاست و دامنه