دپارتمان سخت افزار

دپارتمان سخت افزار

دپارتمان سخت افزار شامل طراحی انواع سخت افزارهای مبتنی بر میکروکنترلرهای ARM، AVR، MCS51 و FPGA و نیز آموزش میباشد.

سفارش هاست و دامنه