جدول لیست قیمت پرتال

پرتال سازمان پیچک نگارش 5.2
140،000،000 ریال
مبتنی بر نگارش 5.2.3 لایفری
امکانات کامل
تقویم فارسی و شمسی
1 تم با قابلیت استفاده هم زمان فارسی و لاتین
...
پرتال سازمان پیچک نگارش 6.0
180،000،000 ریال
مبتنی بر نگارش 6.0 لایفری
امکانات کامل
تقویم فارسی و شمسی
1 تم با قابلیت استفاده هم زمان فارسی و لاتین
...
پرتال سازمان پیچک نگارش 6.1
250،000،000 ریال
مبتنی بر نگارش 6.1.1 لایفری
امکانات کامل
تقویم فارسی و شمسی
1 تم با قابلیت استفاده هم زمان فارسی و لاتین
...
پرتال سازمان پیچک نگارش 6.2
320،000،000 ریال
مبتنی بر نگارش 6.2 لایفری
امکانات کامل
تقویم فارسی و شمسی
1 تم با قابلیت استفاده هم زمان فارسی و لاتین
...
پرتال سازمان پیچک نگارش 7.0
450،000،000 ریال
مبتنی بر نگارش 7.0 لایفری
امکانات کامل
تقویم فارسی و شمسی
1 تم با قابلیت استفاده هم زمان فارسی و لاتین
...
ارسال در : دسته‌بندی نشده
سفارش هاست و دامنه