تغییر پورت لایفری

برای تغییر پورت لایفری چه در سرور و چه در لوکال هاست، لازم است در مسیر قرارگیری فایل های لایفری وارد مسیر زیر شوید:

E:\liferay\Servers\pportal-6.0.5\tomcat-6.0.26\conf

ممکن است شما به جای درایو و پوشه های E:\liferay\Servers\pportal-6.0.5 آدرس های دیگری ست کرده باشید. ولی چیزی که مهم است از آدرس تامکت به بعد یعنی tomcat-6.0.26\conf میباشد.

بنابراین وارد پوشه تامکت لایفری شده و وارد مسیر conf میشویم.

فایل server.xml را بازکرده و ویرایش میکنیم:

تغییر پورت پرتال لایفری

تغییر پورت پرتال لایفری

در لاین ۶۳ و در قسمت port، میتوانیم شماره پورتی که میخواهیم را وارد کنیم. به عنوان مثال، بدلیل اینکه روی سیستم پورت ۸۰۸۰ در اختیار برنامه دیگری بود، مجبور شدم آن را به ۸۰۹۰ تغییر بدهم.

ارسال در : آموزش لایفری
سفارش هاست و دامنه